Департамент
культури, туризму та
культурної спадщини

Закрити Адреса департаменту

Закрити Про департамент

Закрити Керівництво департаменту

Закрити Структура управління

Закрити Колегія управління

Закрити Нормативно-правові акти

Закрити Галузеві програми

Закрити Заходи ДКТКСО

Закрити Інвестиційні проекти

Закрити Туризм

Закрити Обласні премії для працівників галузі

Закрити Про стан галузі культури

Закрити Система управління якістю

Закрити Звернення громадян

Закрити Накази, що потребують оприлюднення

Закрити Нормативно-правові акти управління культури і туризму облдержадміністріції

Закрити Інтернет-приймальня

Закрити Доступ до публічної інформації

Закрити Адміністративні послуги

Закрити Державні закупівлі


Установи, заклади та
організації області

Закрити Культурно-мистецькі проекти

Закрити Мережа закладів обласного підпорядкування

Закрити Установи, заклади та організації області

Закрити Творчі колективи області


Календар


Лічильник

    всього

    зараз на сайті
Обласні премії для працівників галузі - Обласна педагогічна премія

ОБЛАСНА ПЕДАГОГІЧНА ПРЕМІЯ
імені В.О.Сухомлинського
заснована рішенням обласної ради від 6 вересня 2002 року № 74
 
ПОЛОЖЕННЯ
про обласну педагогічну премію імені В.О.Сухомлинського
 
зі змінами, затвердженими рішеннями обласної ради:
від 21 березня 2008 року № 401;
від 24 жовтня 2008 року № 574.
 
1. Обласна педагогічна премія імені В.О. Сухомлинського (далі-педагогічна премія) присуджується щороку на конкурсній основі організаторам освіти, працівникам органів управління освітою, методичних установ, керівникам, педагогічним, науково-педагогічним працівникам навчальних закладів, представникам громадських організацій за значні досягнення у розвитку освіти, творчій реалізації і розвитку педагогічних ідей В.О. Сухомлинського, впровадження досягнень психолого-педагогічної науки, передового педагогічного досвіду, за вагомі успіхи у професійній діяльності, у навчанні і вихованні молоді.
2. Забезпечення дотримання вимог щодо висунення кандидатів та присудження педагогічної премії здійснюється конкурсною комісією, яка складається із голови комісії, заступника голови комісії, секретаря та членів комісії (представників педагогічної та науково-педагогічної громадськості, депутатів обласної ради, представників управління освіти і науки облдержадміністрації та обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського).
3. Склад конкурсної комісії затверджується рішенням обласної ради. Головою конкурсної комісії є голова обласної ради. За поданням голови конкурсної комісії може проводитись ротація складу конкурсної комісії, але не більше однієї особи на рік.
4. Засідання конкурсної комісії проводить голова комісії або його заступник.
5. Засідання конкурсної комісії є правомочним за умови присутності на засіданні двох третин від її загального складу. Рішення конкурсної комісії приймається більшістю голосів членів конкурсної комісії, присутніх на засіданні.
Члени конкурсної комісії виконують обов'язки на громадських засадах.
6. Висунення кандидатур на присудження педагогічної премії здійснюється прозоро, гласно за основним місцем роботи особи, у трудових колективах установ, організацій, навчальних закладів незалежно від типу і форми власності, а також громадськими організаціями.
7. Керівники установ, організацій, навчальних закладів, які висунули кандидатури на присудження педагогічної премії персонально до 15 серпня поточного року подають секретареві конкурсної комісії подання, розгорнуту характеристику педагогічної, наукової, громадської діяльності, методичні розробки, підручники, винаходи, авторські твори тощо.
8. Не допускаються до участі у конкурсі:
особи, що входять до складу конкурсної комісії;
особи, яким уже присуджувалася педагогічна премія раніше.
9. Конкурсна комісія у визначений нею термін, але не пізніше 10 вересня поточного року, розглянувши подання трудових колективів, громадських організацій про відзначення педагогічною премією та комплект матеріалів про претендентів і, проаналізувавши їх творчий доробок, шляхом голосування визначає кандидатів на присудження премії. Порядок голосування (таємне, відкрите) визначається на засіданні комісії.
10 . За результатами засідання конкурсної комісії секретар конкурсної комісії у тижневий термін передає рішення конкурсної комісії та протокол засідання конкурсної комісії до виконавчого апарату обласної ради для підготовки розпорядження голови обласної ради про нагородження обласною педагогічною премією імені В.О.Сухомлинського.
11. Кількість педагогів, яким присуджується педагогічна премія, не може бути більшою п'яти.
12. Премія встановлюється у розмірі 3529 грн. 50 коп. і виплачується за рахунок коштів обласного бюджету, передбачених на фінансування галузі "Освіта".
13. Премія вручається щорічно під час урочистостей з нагоди відзначення Дня працівників освіти.
Одночасно з премією особі, якій присуджено премію присвоюється звання "Лауреат обласної педагогічної премії імені В.О.Сухомлинського", вручаються диплом лауреата, нагрудний знак та почесна відзнака скульптура "Степовий орел".
У випадку смерті удостоєного нагороди, педагогічна премія вручається спадкоємцям.
 

Створено : 30/01/2009 @ 16:53
Оновлено : 12/12/2009 @ 20:05
Категорія : Обласні премії для працівників галузі
Сторінка проглянута 1336 раз


Передпроглядання друку  Передпроглядання друку     Версія для друку  Версія для друку