Департамент
культури, туризму та
культурної спадщини

Закрити Адреса департаменту

Закрити Про департамент

Закрити Керівництво департаменту

Закрити Структура управління

Закрити Колегія управління

Закрити Нормативно-правові акти

Закрити Галузеві програми

Закрити Заходи ДКТКСО

Закрити Інвестиційні проекти

Закрити Туризм

Закрити Обласні премії для працівників галузі

Закрити Про стан галузі культури

Закрити Система управління якістю

Закрити Звернення громадян

Закрити Накази, що потребують оприлюднення

Закрити Нормативно-правові акти управління культури і туризму облдержадміністріції

Закрити Інтернет-приймальня

Закрити Доступ до публічної інформації

Закрити Адміністративні послуги

Закрити Державні закупівлі


Установи, заклади та
організації області

Закрити Культурно-мистецькі проекти

Закрити Мережа закладів обласного підпорядкування

Закрити Установи, заклади та організації області

Закрити Творчі колективи області


Календар


Лічильник

    всього

    зараз на сайті
Система управління якістю - Перелік процесів

 

П ерелік процесів з надання послуг у структурних підрозділах управління культури і туризму облдержадміністрації .

 

 

Перелік процесів

Управління культури і туризму

облдержадміністрації

Відділ стратегічного планування та розвитку культури

1.   Розробляє разом з підвідомчими закладами культури програми з питань культури, готує пропозиції до проектів програм соціально-економічного розвитку області, організовує роботу пов’язану з їх реалізацією;

2.    створює умови для розвитку професійного мистецтва і самодіяльної творчості, культурного дозвілля населення ;

3.     сприяє органам місцевого самоврядування у вирішенні питань соціально-культурного розвитку відповідної території;

4.    бере участь у реалізації державної мовної політики в області;

5.     забезпечує у межах своєї компетенції реалізацію соціальних програм з питань культури;

6.    порушує в установленому порядку клопотання про нагородження працівників культури державними нагородами, подає пропозиції щодо морального і матеріального заохочення працівників;

7.   здійснює контроль у межах своєї компетентності за діяльністю обласних закладів культури;

8.     сприяє соціальному захисту працівників культури, вживає заходи, спрямовані на розвиток творчої ініціативи трудових колективів;

9.    бере участь у розгляді скарг, заяв, побажань громадян, здійснює заходи по усуненню недоліків, які викликають скарги;

10.    контролює дотримання законодавства щодо публічного показу та розповсюдження кіно- і відеофільмів у кіно- і відеомережі;

11.      забезпечує контроль за дотриманням установами та організаціями усіх форм власності законодавства з питань культури;

12.     надає організаційну та консультаційно-методичну допомогу культурно-мистецьким організаціям та їх об’єднанням;

13.     надає організаційно-методичну допомогу закладам, підприємствам і організаціям в галузі культури, координує діяльність установ культури всіх систем і відомств;

14.     організовує проведення культурно-мистецьких заходів;

15.     сприяє розвитку мережі та зміцненню матеріально-технічної бази закладів   культури, мистецької освіти, шкіл естетичного виховання;

16.    сприяє роботі творчих спілок, національно-культурних товариств, інших культурно-мистецьких організацій;

17.     забезпечує здійснення заходів щодо зміцнення міжнародних і міжрегіональних культурних зв’язків.

Відділ охорони культурної спадщини, туризму та курортів

1.     Контролює та забезпечує виконання постанов, наказів, рішень вищестоящих органів та дотримання законодавства у сфері обліку, охорони, реабілітації, реставрації та використання об’єктів культурної спадщини, а саме: пам’яток Музейного фонду України, нерухомих пам’яток археології, історії та монументального мистецтва місцевого значення;

2.     контролює та забезпечує виконання постанов, наказів, рішень вищестоящих органів та дотримання законодавства в галузі культурно-освітньої та наукової діяльності, яка здійснюється музеями щодо комплектування, збереження, вивчення і використання пам’яток природи, матеріальної і духовної культури;

3.     розробляє проекти програм розвитку туризму, розпоряджень голови облдержадміністрації у сфері туризму і подає їх для затвердження;

4.     вжива є заходів щодо виконання регіональних програм розвитку туризму та розпоряджень голови облдержадміністрації у сфері туризму ;

5.     сприяє туристичній діяльності у своєму регіоні і створенню сучасної туристичної інфраструктури, шляхом збору інформації стосовно інвестиційних проектів та пропозицій у сфері туризму;

6.     аналізу є ринок туристичних послуг у межах області , представляють центральному органу виконавчої влади в галузі туризму необхідні відомості про розвиток туризму в адміністративно-територіальних одиницях;

7.     здійснює соціальну рекламу туристичних ресурсів, утворюють відповідні інформаційні центри;

8.     сприя є дитячому та молодіжному туризму ;

9.     бере участь у підготовці, перепідготовці і підвищенні кваліфікації кадрів у сферах музейної справи, охорони культурної спадщини, туристичної діяльності, що фінансуються за рахунок коштів місцевого бюджету;

10.      надає фізичним та юридичним особам методичну і консультативну допомогу щодо організації їх діяльності у сферах музейної справи, охорони культурної спадщини, туристичної галузі;

11.     видає дозволи на право здійснення туристичного супроводу;

12.     видає погодження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок;

13.      акумулює та аналізує інформацію щодо діяльності районних та міських органів охорони культурної спадщини, туризму та курортів;

14.      здійснює збір та аналіз Державної статистичної звітності та Державного статистичного спостереження за формами № 1-ТУР (к) “Звіт про діяльність туристичної організації” (за 6 та 9 місяців), № 1-ТУР “Звіт про діяльність туристичної організації” (річна), № 8-НК „Звіт про діяльність музеїв”,            № 4-Ф „Звіт про дорогоцінні метали і дорогоцінне каміння, що містяться в музейних предметах”, № 1-АП „Звіт про розгляд справ про адміністративні правопорушення та осіб, які притягнуті до адміністративної відповідальності”, № 1-ОПІК „Звіт про нерухомі пам’ятки історії та культури”;

15.    акумулює та аналізую інформацію та пропозиції щодо доцільності розробки та затвердження науково-технічних програм охорони пам’яток, розвитку музейної справи, розвитку туризму, галузевих норм і стандартів;

16.    здійснює збір інформацій про додержання Закону України „Про охорону культурної спадщини” та Закону України „Про музеї та музейну справу”, інших нормативно-правових актів у зазначених галузях, відомчих норм та правил, при необхідності приймає відповідні рішення;

17.    контролює стан археологічних досліджень, процеси консервації, реставрації, реабілітації, музеєфікації, ремонтів об’єктів культурної спадщини;

18.    здійснює узагальнення Державної статистичної звітності та спостереження за формами № 1-ТУР (к) “Звіт про діяльність туристичної організації” (за 6 та 9 місяців), № 1-ТУР “Звіт про діяльність туристичної організації” (річна), № 8-НК „Звіт про діяльність музеїв”, № 4-Ф „Звіт про дорогоцінні метали і дорогоцінне каміння, що містяться в музейних предметах”, № 1 АП „Звіт про розгляд справ про адміністративні правопорушення та осіб, які притягнуті до адміністративної відповідальності”, № 1-ОПІК „Звіт про нерухомі пам’ятки історії та культури”;

19.     направляє узагальнені форми відповідним контролюючим органам;

20.     здійснює збір документів від райдержадміністрацій, міськвиконкомів щодо можливості погодження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок;

21.    здійснює документальне оформлення погодження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок;

22.    співпрацює з Міністерством культури і туризму з питань реєстрації туристичних підприємств області, музеїв та об’єктів охорони культурної спадщини;

23.   здійснює розробку навчальних програм, розкладів занять семінарів з питань музейної справи, охорони культурної спадщини, туристичної діяльності;

24.     здійснює набір учасників семінарів з питань музейної справи, охорони культурної спадщини, туристичної діяльності;

25.     здійснює збір інформації, пропозицій по галузі „Туризм” та визначає питання, які вносяться на розгляд координаційної ради по виконанню Програми розвитку туризму в Кіровоградській області на 2002 – 2010 роки;

26.     ініціює проведення засідання;

27.     готує відповідний пакет документів;

28.     здійснює контроль за виконанням прийнятих на засіданні рішень;

29.   популяризує місцеві об’єкти показу, розробляє та видає інформаційно-рекламні матеріали, які висвітлюють туристично привабливі об’єкти, потенціал області, створюють позитивний інвестиційний.

 

Сектор нормативно-правового законодавства

та кадрового забезпечення

1.     Організовує роботу з управління персоналом.

2.     Контролює та забезпечує дотримання законодавства, виконання інших нормативно-правових актів з кадрових питань.

3.     Аналізує, узагальнює та готує інформацію щодо потреби у   спеціалістах з фаховою підготовкою.

4.     А налізує та в изначає щорічну та перспективну потребу в кадрах, розробляє та контролює виконання перспективних та строкових планів роботи з кадрами.

5.     Організовує роботу проводить по формуванню та навчанню кадрового резерву управління культури і туризму.

6.     Планує та організовує роботу по перепідготовці та підвищенні кваліфікації державних   службовців, працівників галузі.

7.     Здійснює організаційно-методичну   роботу щодо проходження стажування.

8.     Здійснює роботу, пов’язану із заповненням, обліком і зберіганням трудових книжок та особових справ (особових карток) працівників управління.

9.     Готує документи щодо   продовження    терміну перебування на державній службі та призначення пенсій працівникам управління.

10.       Контролює присвоєння р ангів   державним   службовцям, вносить   про   це   записи до трудових книжок.

11.      Оформлює і видає службові посвідчення та довідки з місця роботи   працівника.

12.   Проводить      оформлення     листків   тимчасової непрацездатності в апараті управління.

13.     Проводить роботу   по підготовці проектів наказів начальника управління та, в межах компетенції сектору, розпоряджень голови облдержадміністрації з питань трудового законодавства та веде їх облік.

14.    Організовує роботу та готує пропозицій до законопроектів щодо підвищення ефективності державної служби.

15.      Надає організаційно-методичну допомогу відділам культури і туризму, закладам культури області з кадрових питань.   

16.    Організовує роботу, веде облік та контроль за вступом абітурієнтів області до вищих навчальних закладів області ІІІ – ІУ рівня акредитації за державним замовленням та їх працевлаштуванням.

17.   Узагальнює та подає контролюючим органам звітність з питань додержання вимог законодавства про боротьбу з корупцією.

18.     Контролює дотримання державними службовцями управління вимог законодавства про державну службу.

19.     Розглядає пропозицій, заяв, звернень громадян з питань, що належать до компетенції сектору .

20.     Веде встановлену звітно-облікову документацію, готує державну статистичну звітність з кадрових питань, аналізує якісний та кількісний склад    державних    службовців,    а    також    керівників    підпорядкованих   закладів .

21.     Готує документи щодо погодження на призначення начальників   та спеціалістів відділів культури райдержадміністрацій, міськвиконкомів.

22.     Забезпечує підготовку контрактів при призначенні керівників підприємств, установ і закладів, що належать до спільної власності області відповідно до законодавчих актів України.

23.     Забезпечує організацію роботи атестаційної комісії управління.

24.      Готує матеріали по атестації начальника управління, його заступників для засідання атестаційної комісії облдержадміністрації.

25.      Проводить, в межах своєї компетенції,   перевірки кадрової роботи та дотримання законодавства з питань державної служби та боротьби з корупцією .

26.     Здійснює організаційне забезпечення проведення конкурсного відбору державних службовців.

27.     Оформлює документи про прийняття Присяги.

28.     Ведення комп’ютерного обліку даних про державних службовців.

29.     Контроль та забезпечення дотримання законодавства про відпустки.

30.     Контролює використання робочого часу працівниками управління культури.

31.      Готує нагородні матеріали для відзначення працівників управління та працівників галузі та, у встановленому порядку подає, до вищестоящих органів.

32.     Організовує роботу по проведенню щорічної оцінки державних службовців управління.

 

 

Відділ з питань бюджетного планування, оплати праці, бухгалтерського обліку та звітності

1.   Працює з Урядовими постановами і указами, розпорядженнями та іншими інструктивними матеріалами вищестоящих органів в частині фінансово-економічних питань;

2.      аналізує господарсько-фінансову діяльність КОКП “Кіровоградкіновідеопорокат”;

3.      контролює виконання закладами культури обласного підпорядкування постанов Кабінету Міністрів України та директивних документів вищестоящих органів з питань фінансово-бюджетної політики;

4.      аналізує стан і тенденції розвитку господарсько-фінансової діяльності театрально-видовищних закладів та КОКП “Кіровоградкіновідеопорокат”;

5.     здійснює проведення відомчої ревізії господарсько-фінансової діяльності установ області;

6.      готує потребу бюджету по області на наступний рік в розрізі кодів функціональної та економічної класифікації;

7.      складає зведені бюджетні запити по закладах та заходах обласного підпорядкування ;

8.     складає проект кошторису по закладах та заходах обласного підпорядкування на наступний рік в розрізі кодів функціональної та економічної класифікації;

9.    складає зведені кошториси витрат, планів асигнувань та показників спеціального фонду по обласних підвідомчих закладах;

10.    проводить семінари-практикуми з питань бюджетного планування;

11.      надає консультації економічним та бухгалтерським службам закладів установ і організацій культури, що належать до комунальної власності;

12.      готує оперативну та звітну інформацію по використанню загальних фондів місцевих бюджетів   за напрямками витрат;

13.      здійснює контроль за веденням діловодства та збереженням документів;

14.     організовує роботу з документами у відповідності з чинним законодавством;

15.    бере участь у розробці цільових комплексних програм розвитку культури в області в частині фінансово-бюджетного планування;

16.    готує та надає Головному управлінню економіки, Головному фінансовому управлінню облдержадміністрації, управлінню власності обласної ради інформацію щодо фінансово-господарської діяльності підвідомчих установ.

 

 

Група   по технічному нагляду за капітальним будівництвом та ремонтом бюджетних установ та організацій при управлінні       

                 

1.     Контролює та забезпечує виконання постанов, наказів, рішень вищестоящих органів та дотримання законодавства з   вищевказаних питань;

2.     розгляд звернень та підготовка за ними проектів відповідних рішень;

3.    підготовка інвестиційних проектів на об’єкти будівництва та ремонту та контроль за їх реалізацією;

4.     здійснення аналізу роботи закладів культури   з питань збереження та надійної експлуатації будівель і споруд та підготовка проектів відповідних рішень щодо необхідності та порядку проведення ремонтних робіт;

5.    з дійснення аналізу стану будівель і споруд та підготовка проектів відповідних рішень;

6.     здійснення контролю за ходом ремонтно-будівельних робіт та їх відповідність будівельним нормам та стандартам;

7.     координація підготовки пакету документів на ліквідацію аварійних ситуацій в закладах культури;

8.     здійснює перевірку розрахунків договірних цін при виконанні ремонтно-будівельних та реставраційних робіт;

9.     розробка заходів з благоустрою закладів культури та контроль за їх виконанням;

10.    розробка заходів, направлених на озеленення та збереження зелених насаджень на території закладів культури та контроль за їх виконанням;

11.     аналіз та контроль за станом утворення відходів, їх збирання, зберігання та видалення;

12.    розробка заходів щодо раціонального споживання природних і енергетичних ресурсів закладами культури та контроль за їх виконанням;

13.    доведення лімітів споживання енергоносіїв закладам культури обласного підпорядкування та   контроль за їх виконанням;

14.   ведення обліку стану   збереження, експлуатації та поповнення основних фондів закладів культури;

15.     підготовка матеріалів на списання та відчуження основних фондів в закладах культури обласного підпорядкування;

16.     здійснення контролю за організацією профілактичної роботи з охорони праці, пожежної безпеки та безпеки дорожнього руху в закладах культури;

17.     надання методичної допомоги закладам культури щодо впровадження системи управління охороною праці, створенню безпечних умов праці, попередженню пожеж і аварій;

18.    здійснення контролю за технічним станом автотранспорту та проходженням технічного огляду в ДАІ;

19.     ведення обліку та здійснення аналізу нещасних випадків, професійних захворювань   і аварій в закладах культури;

20.    розробка плану заходів з питань забезпечення цивільного захисту працівників закладів культури області та контроль за їх виконанням;

21.    формування переліку об’єктів;

22.     організація профілактичних заходів з питань охорони праці працівників управління культури і туризму облдержадміністрації;

23.     проведення з працівниками управління культури і туризму інструктажів з питань   охорони праці та пожежної безпеки;

24.   проводить засідання групи по питаннях ремонтно-будівельних робіт, з питань енергозбереження, збереження та експлуатації основних фондів;

25.     організовує роботу комісії управління культури і туризму з попередження травматизму, пожеж та аварійності, здійснює контроль за виконанням рішень комісії;

26.     контроль за виконанням приписів органів Державного енергонагляду;

27.     контроль за виконанням приписів органів Державної екологічної інспекції;

28.    контроль за виконанням приписів органів державного пожежного нагляду;

29.     контроль за виконанням приписів органів інспекції з охорони праці;

30.      контроль за виконанням приписів органів санітарно-епідеміологічних служб;

31.      видання приписів про порушення норм і правил охорони праці та пожежної безпеки в закладах культури;

32.     розробка перспективних та поточних планів, заходів і програм з питань будівництва, реконструкції та ремонту закладів культури та контроль за їх виконанням;

33.     розробка заходів щодо підготовки закладів культури до роботи в осінньо-зимовий період та контроль їх виконання;

34.      розробка програми і заходів поліпшення стану охорони праці, запобігання виробничому травматизму та професійним захворюванням,   посиленню протипожежного захисту закладів культури та контроль їх виконання;

35.    підготовка питань на розгляд колегії управління культури і туризму з питань будівництва та ремонту закладів культури,   підготовки до роботи в осінньо-зимовий період,   забезпечення пожежної безпеки та безпечних умов праці;

36.    вивчення та аналіз стану охорони праці в закладах культури обласного та районного підпорядкування;

37.    збір та узагальнення інформації, підготовка звітів;

38.     підготовка інформацій, довідок з питань охорони праці, пожежної безпеки, безпеки дорожнього руху, використання енергоресурсів, матеріально-технічного стану та стану опалення закладів культури;

39.     готує довідки;

40.      підготовка та надання інформації іншим відділам та управлінням обласної державної адміністрації, територіальним органам міністерств і відомств та іншим підприємствам, організаціям і установам області;

41.      отримання інформації від інших відділів та управлінь обласної державної адміністрації, територіальних органів міністерств і відомств та інших підприємств, організацій і установ області.

 


Створено : 10/08/2009 @ 11:12
Оновлено : 10/08/2009 @ 11:14
Категорія : Система управління якістю
Сторінка проглянута 1386 раз


Передпроглядання друку  Передпроглядання друку     Версія для друку  Версія для друку