Управління
культури і туризму

Закрити Про управління

Закрити Керівництво управління

Закрити Структура управління

Закрити Колегія управління

Закрити Нормативно-правові акти

Закрити Галузеві програми

Закрити Заходи управління культури і туризму

Закрити Інвестиційні проекти

Закрити Туризм

Закрити Про надання адміністративних послуг у галузі

Закрити Обласні премії для працівників галузі

Закрити Про стан галузі культури

Закрити Система управління якістю

Закрити Звернення громадян

Закрити Обласна літературна премія імені Євгена Маланюка – 2010

Закрити Накази, що потребують оприлюднення


Установи, заклади та
організації області

Закрити Культурно-мистецькі проекти

Закрити Мережа закладів обласного підпорядкування

Закрити Установи, заклади та організації області

Закрити Творчі колективи області


Календар


Лічильник

    всього

    зараз на сайті
Про надання адміністративних послуг у галузі - Внесення суб’єкта кінематографії до Державного реєстру виробників

СТАНДАРТ
надання адміністративної послуги
з видачі свідоцтва про внесення суб’єкта кінематографії до Державного реєстру виробників, розповсюджувачів і демонстраторів фільмів
 
 
1. Загальні положення.
 
1.1. Цей Стандарт визначає опис етапів надання адміністративної послуги з видачі свідоцтва про внесення суб’єкта кінематографії до Державного реєстру виробників, розповсюджувачів і демонстраторівфільмів (далі – адміністративна послуга), склад, послідовність дій одержувача та адміністративного органу, вимоги щодо необхідного рівня її доступності та якості.
1.2. Адміністративний орган (структурний підрозділ), що надає послугу:
Управління культури і туризму обласної державної адміністрації.
 
 
2. Перелік категорій одержувачів адміністративної послуги.
 
Одержувачем свідоцтва про внесення суб’єкта кінематографії до Державного реєстру виробників, розповсюджувачів і демонстраторівфільмів (далі – свідоцтво) є фізична чи юридична особа – суб’єкт кінематографії (далі – заявник).
 
3. Перелік документів, необхідних для надання адміністративної послуги.
 
Для одержання адміністративної послуги до управління культури і туризму облдержадміністрації відповідно до пункту 7 Положення про Державний реєстр виробників, розповсюджувачів і демонстраторів фільмів, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 14 січня         2004 року № 27 (далі – Порядок), подаються наступні документи:
- заява, в якій зазначаються такі відомості – розповсюджувачами фільмів – про наявність власної або найманої (орендованої) виробничої бази для тиражування фільмів на кіноплівці, магнітних чи інших електронних носіях, про види розповсюдження (тиражування, продаж, прокат); демонстраторами фільмів – про прийняття в експлуатацію новозбудованого, реконструйованого або переоснащеного кінотеатру, відео залу, кіноустановки, відео установки міжвідомчою комісією (копія акту);
- нотаріально засвідчена копія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної чи фізичної особи – суб’єкта підприємницької діяльності;
-    нотаріально засвідчена копія статуту – для юридичної особи.
 
4. Склад і послідовність дій одержувача та адміністративного органу, опис етапів надання послуги.
 
4.1. Послідовність дій одержувача адміністративної послуги:
подання до управління культури і туризму облдержадміністрації пакета документів, визначених пунктом 7 Порядку;
отримання свідоцтва або листа з обґрунтуванням причини відмови.
       
 4.2.Послідовність дій адміністративного органу:
- розгляд пакета документів, поданого одержувачем адміністративної послуги;
-     прийняття рішення про видачу свідоцтва або відмову видачі;
- внесення суб’єкта кінематографії до Державного реєстру виробників, розповсюджувачів і демонстраторів фільмів;
-    видача свідоцтва або надсилання листа з обґрунтуванням причин відмови.
 
         5. Вимоги до строку надання адміністративної послуги, а також до строків здійснення дій, прийняття рішень у процесі надання адміністративної послуги.
 
         Управління культури і туризму облдержадміністрації відповідно до пункту 8 Порядку протягом місячного строку розглядає подані документи та приймає рішення про видачу свідоцтва або відмову щодо видачі.
 
         6.Вичерпний перелік підстав для відмови в наданні адміністративної послуги.
 
         Управління культури і туризму облдержадміністрації може відмовити одержувачеві адміністративної послуги якщо:
-     заяву подано після набрання чинності рішення суду про припинення його діяльності.
 
         7. Опис результату, який повинен отримати одержувач.
 
         Заявник отримує свідоцтво за формою, встановленою Порядком, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 14 січня           2004 року № 27
 
8. Інформація про платність надання адміністративної послуги та розмір плати за її надання, якщо плата передбачена.
 
         Плата не передбачена.
 
         9. Вимоги до посадових осіб, які безпосередньо забезпечують надання адміністративної послуги, включаючи вимоги до їх кваліфікації.
 
         Вимоги до посадових осіб, які безпосередньо забезпечують надання адміністративної послуги, встановлені законодавством України про державну службу та нормативно-правовими актами управління культури і туризму облдержадміністрації.
 
         10. Вимоги до місця надання адміністративної послуги з урахуванням його транспортної і пішохідної доступності.
 
         10.1. Документи, необхідні для надання адміністративної послуги, подаються за адресою управління культури і туризму облдержадміністрації: м. Кіровоград, Площа Кірова,1, Будинок Рад, каб. 33.
         10.2. Видача свідоцтва здійснюється за адресою управління культури і туризму облдержадміністрації: м. Кіровоград, Площа Кірова,1, Будинок Рад, каб. 33.
 
         11. Режим роботи адміністративного органу, порядок прийому одержувачів, у тому числі одержання бланків запитів про надання адміністративної послуги та їх реєстрації тощо.
 
         11.1. Одержувачі адміністративної послуги можуть отримати консультаційну допомогу з питань, пов’язаних з наданням адміністративної послуги, за контактним телефоном:  (0522) 24-53-28  .
         11.2.    Прийом документів, необхідних для надання адміністративної послуги, здійснюється за графіком: з 8.00 до 12.00 та з 13.00 до 17.15.
         11.3. Видача свідоцтв здійснюється за графіком: з 8.00 до 12.00 та з 13.00 до 17.15.
         Примітка: у п’ятницю та передсвяткові дні приймання та видача документів здійснюється до 16.00.
 
         12. Черговість надання адміністративної послуги (здійснення дій та прийняття рішень) в разі перевищення попиту на адміністративну послугу над можливістю її надання без очікування, у тому числі терміни й умови очікування надання адміністративної послуги.
 
         Послуга надається в порядку надходження заявок, який визначається за датою реєстрації пакета.        
 
         13. Вимоги до інформаційного забезпечення одержувача під час звернення за одержанням та в ході надання адміністративної послуги.
 
         Інформація про цей Стандарт та про надання адміністративної послуги надається одержувачеві безкоштовно шляхом:
         розміщення в мережі Інтернет на офіційному веб-сайті управління культури і туризму облдержадміністрації: cultura@romb.net ;
         надання консультацій за контактним телефоном(  (0522) 24-53-28  ).
 
         14. Особливості надання адміністративної послуги особам похилого віку та інвалідам тощо.
 
         Під час надання адміністративної послуги поділ одержувачів на категорії не передбачається.
 
         15. Порядок подання, реєстрації та розгляду скарг на недотримання Стандарту.
        
         Скарга на недотримання Стандарту може адресуватись до управління культури і туризму облдержадміністрації і розглядається в термін згідно з чинним законодавством. Скарга надсилається поштою на адресу управління культури і туризму облдержадміністрації 25002, м. Кіровоград, Площа Кірова,1, Будинок Рад.
 
         16. Порядок виправлення можливих недоліків наданої адміністративної послуги і відшкодування одержувачеві збитків.
 
         Відшкодування одержувачеві адміністративної послуги збитків не передбачено.
 
17. Перелік нормативно-правових актів з питань оформлення свідоцтва:
 
Закон України „Про кінематографію”;
Постанова Кабінету Міністрів України від 14 січня 2004 року № 27 „Про затвердження Положення про Державний реєстр виробників, розповсюджувачів і демонстраторів фільмів”.
 

Створено : 25/11/2009 @ 21:15
Оновлено : 25/11/2009 @ 21:18
Категорія : Про надання адміністративних послуг у галузі
Сторінка проглянута 357 раз


Передпроглядання друку  Передпроглядання друку     Версія для друку  Версія для друку