Управління
культури і туризму

Закрити Про управління

Закрити Керівництво управління

Закрити Структура управління

Закрити Колегія управління

Закрити Нормативно-правові акти

Закрити Галузеві програми

Закрити Інвестиційні проекти

Закрити Туризм

Закрити Про надання адміністративних послуг у галузі

Закрити Обласні премії для працівників галузі

Закрити Про стан галузі культури

Закрити Система управління якістю

Закрити Звернення громадян

Закрити Накази, що потребують оприлюднення

Закрити Нормативно-правові акти управління культури і туризму облдержадміністріції

Закрити Інтернет-приймальня

Закрити Доступ до публічної інформації


Установи, заклади та
організації області

Закрити Культурно-мистецькі проекти

Закрити Мережа закладів обласного підпорядкування

Закрити Установи, заклади та організації області

Закрити Творчі колективи області


Календар


Лічильник

    всього

    зараз на сайті
Про надання адміністративних послуг у галузі - Видача свідоцтва про проведення гастрольного заходу

СТАНДАРТ
надання адміністративної послуги
з видачі свідоцтва про проведення гастрольного заходу
 
 
1. Загальні положення.
 
1.1. Цей Стандарт визначає опис етапів надання адміністративної послуги з видачі свідоцтва про проведення гастрольного заходу (далі – адміністративна послуга), склад, послідовність дій одержувача та адміністративного органу, вимоги щодо необхідного рівня її доступності та якості.
1.2. Адміністративний орган (структурний підрозділ), що надає послугу:
Управління культури і туризму обласної державної адміністрації.
 
 
2. Перелік категорій одержувачів адміністративної послуги.
 
Одержувачем свідоцтва про проведення гастрольного заходу (далі – свідоцтво) є фізична чи юридична особа – організатор гастрольного заходу (далі – заявник).
 
3. Перелік документів, необхідних для надання адміністративної послуги.
 
Для одержання адміністративної послуги до управління культури і туризму облдержадміністрації відповідно до пункту 5 Порядку організації та проведення гастрольних заходів затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 15 січня 2004 року № 35 (далі – Порядок), подаються такі документи:
-                      заявка на проведення гастрольного заходу, в якій зазначається адреса (місцезнаходження) організатора гастрольного заходу, назва, час і місце його проведення;
-                      копії статутних документів (для юридичних осіб) та свідоцтва про державну реєстрацію, засвідчені в установленому порядку;
-                      програма гастрольного заходу, з визначенням його статусу (міжнародний, всеукраїнський, обласний тощо), формату (фестиваль, концерт, вистава тощо), мови (мов), якою (якими) буде супроводжуватись захід, перелік виконавців і творів.
 
4. Склад і послідовність дій одержувача та адміністративного органу, опис етапів надання послуги.
 
4.1. Послідовність дій одержувача адміністративної послуги:
подання до управління культури і туризму облдержадміністрації пакета документів, визначених пунктом 5 Порядку;
отримання свідоцтва або листа з обґрунтуванням причини відмови.
       
 4.2.Послідовність дій адміністративного органу:
- розгляд пакета документів, поданого одержувачем адміністративної послуги;
-     прийняття рішення про видачу свідоцтва або відмову видачі;
-   внесення гастрольного заходу до банку даних гастрольних заходів що проводяться на території області;
-    видача свідоцтва або надсилання листа з обґрунтуванням причин відмови.
 
         5. Вимоги до строку надання адміністративної послуги, а також до строків здійснення дій, прийняття рішень у процесі надання адміністративної послуги.
 
         Управління культури і туризму облдержадміністрації відповідно до пункту 5 Порядку протягом 3 робочих днів розглядає подані документи та приймає рішення про видачу свідоцтва або відмову щодо видачі.
 
         6.Вичерпний перелік підстав для відмови в наданні адміністративної послуги.
 
         Управління культури і туризму облдержадміністрації може відмовити одержувачеві адміністративної послуги в разі коли:
- статутними документами організатора гастрольного заходу не передбачено здійснення діяльності, пов’язаної з організацією та проведенням гастрольних заходів;
- заявка містить завідома неправдиву інформацію;
- гастрольний захід проводиться з порушенням вимог, встановлених Законом України „Про гастрольні заходи в Україні” та іншими актами законодавства, щодо заборони пропаганди порнографії, культу насильства і жорстокості, виробництва та вживання наркотиків та психотропних речовин.
 
         7. Опис результату, який повинен отримати одержувач.
 
         Заявник отримує свідоцтво за формою, що встановлена Порядком оформлення та видачі свідоцтва про проведення гастрольних заходів, затвердженого наказом Міністерства культури і мистецтв України від                23 березня 2004 року № 155.
 
         8. Інформація про платність надання адміністративної послуги та розмір плати за її надання, якщо плата передбачена.
 
         Плата не передбачена.
 
         9. Вимоги до посадових осіб, які безпосередньо забезпечують надання адміністративної послуги, включаючи вимоги до їх кваліфікації.
 
         Вимоги до посадових осіб, які безпосередньо забезпечують надання адміністративної послуги, встановлені законодавством України про державну службу та нормативно-правовими актами управління культури і туризму облдержадміністрації.
 
         10. Вимоги до місця надання адміністративної послуги з урахуванням його транспортної і пішохідної доступності.
 
         10.1. Документи, необхідні для надання адміністративної послуги, подаються за адресою управління культури і туризму облдержадміністрації: м. Кіровоград, Площа Кірова,1, Будинок Рад, каб. 33.
         10.2. Видача свідоцтва здійснюється за адресою управління культури і туризму облдержадміністрації: м. Кіровоград, Площа Кірова,1, Будинок Рад, каб. 33.
 
         11. Режим роботи адміністративного органу, порядок прийому одержувачів, у тому числі одержання бланків запитів про надання адміністративної послуги та їх реєстрації тощо.
 
         11.1. Одержувачі адміністративної послуги можуть отримати консультаційну допомогу з питань, пов’язаних з наданням адміністративної послуги, за контактним телефоном: (0522) 24-53-28.
         11.2.    Прийом документів, необхідних для надання адміністративної послуги, здійснюється за графіком: з 8.00 до 12.00 та з 13.00 до 17.15.
         11.3. Видача свідоцтв здійснюється за графіком: з 8.00 до 12.00 та з 13.00 до 17.15.
         Примітка: у п’ятницю та передсвяткові дні приймання та видача документів здійснюється до 16.00.
 
         12. Черговість надання адміністративної послуги (здійснення дій та прийняття рішень) в разі перевищення попиту на адміністративну послугу над можливістю її надання без очікування, у тому числі терміни й умови очікування надання адміністративної послуги.
 
         Послуга надається в порядку надходження заявок, який визначається за датою реєстрації пакета.
         У разі встановлення, що два або більше заявників планують проведення гастрольних заходів на одному і тому самому майданчику та в один і той самий час (день), свідоцтво видається тому заявникові, який має укладений договір із власником сценічного майданчика.
         У разі відсутності такого договору свідоцтво видається в послідовності згідно з такими пріоритетами:
         на заходи, що проводяться за державним замовленням або державним завданням;
         на загальнодержавні або місцеві заходи, що проводяться згідно із затвердженим планом роботи Міністерства культури і туризму України та обласного управління культури і туризму облдержадміністрації.
 
         13. Вимоги до інформаційного забезпечення одержувача під час звернення за одержанням та в ході надання адміністративної послуги.
 
         Інформація про цей Стандарт та про надання адміністративної послуги надається одержувачеві безкоштовно шляхом:
         розміщення в мережі Інтернет на офіційному веб-сайті управління культури і туризму облдержадміністрації: cultura@romb.net ;
         надання консультацій за контактним телефоном( (0522) 24-53-28.
 
         14. Особливості надання адміністративної послуги особам похилого віку та інвалідам тощо.
 
         Під час надання адміністративної послуги поділ одержувачів на категорії не передбачається.
 
         15. Порядок подання, реєстрації та розгляду скарг на недотримання Стандарту.
        
         Скарга на недотримання Стандарту може адресуватись до управління культури і туризму облдержадміністрації і розглядається в термін згідно з чинним законодавством. Скарга надсилається поштою на адресу управління культури і туризму облдержадміністрації 25002, м. Кіровоград, Площа Кірова,1, Будинок Рад.
 
         16. Порядок виправлення можливих недоліків наданої адміністративної послуги і відшкодування одержувачеві збитків.
 
         Відшкодування одержувачеві адміністративної послуги збитків не передбачено.
 
17. Перелік нормативно-правових актів з питань оформлення свідоцтва:
 
Закон України „Про гастрольні заходи в Україні”;
Постанова Кабінету Міністрів України від 15 січня 2005 року № 35 „Про затвердження порядку організації та проведення гастрольних заходів”;
наказ Міністерства культури і мистецтв України від 23 березня             2005 року № 155 „Про затвердження Порядку оформлення та видачі свідоцтва про проведення гастрольних заходів”.
 
 

Створено : 25/11/2009 @ 21:26
Оновлено : 25/11/2009 @ 21:26
Категорія : Про надання адміністративних послуг у галузі
Сторінка проглянута 752 раз


Передпроглядання друку  Передпроглядання друку     Версія для друку  Версія для друку