Управління
культури і туризму

Закрити Про управління

Закрити Керівництво управління

Закрити Структура управління

Закрити Колегія управління

Закрити Нормативно-правові акти

Закрити Галузеві програми

Закрити Інвестиційні проекти

Закрити Туризм

Закрити Про надання адміністративних послуг у галузі

Закрити Обласні премії для працівників галузі

Закрити Про стан галузі культури

Закрити Система управління якістю

Закрити Звернення громадян

Закрити Накази, що потребують оприлюднення

Закрити Нормативно-правові акти управління культури і туризму облдержадміністріції

Закрити Інтернет-приймальня

Закрити Доступ до публічної інформації


Установи, заклади та
організації області

Закрити Культурно-мистецькі проекти

Закрити Мережа закладів обласного підпорядкування

Закрити Установи, заклади та організації області

Закрити Творчі колективи області


Календар


Лічильник

    всього

    зараз на сайті
Про надання адміністративних послуг у галузі - Видача дозволу на право здійснення туристичного супроводу

  СТАНДАРТ
надання адміністративної послуги
з видачі дозволу на право здійснення туристичного супроводу
 
 
1. Загальні положення
 
1.1. Цей Стандарт визначає опис етапів надання адміністративної послуги з видачі дозволу на право здійснення туристичного супроводу (далі – адміністративна послуга), склад, послідовність дій одержувача та адміністративного органу, вимоги щодо необхідного рівня її доступності та якості.
1.2. Адміністративний орган (структурний підрозділ), що надає послугу:
Обласна акредитаційна комісія (управління культури і туризму).
 
2. Перелік категорій одержувачів адміністративної послуги
 
Одержувачем дозволу на право здійснення туристичного супроводу (далі – дозвіл) є фахівці туристичного супроводу (далі – заявник).
 
3. Перелік документів, необхідних для надання адміністративної послуги
 
Для одержання адміністративної послуги до управління культури і туризму облдержадміністрації згідно з додатком 1 Положення про порядок видачі дозволів на право здійснення туристичного супроводу фахівцям туристичного супроводу, затвердженого наказом Державної туристичної адміністрації України від                        24.09.2004 р. № 83 (далі – Положення), подається заява на оформлення дозволу за встановленою формою.
До заяви додаються:
1.       4 фотокартки.
2.        Паспортні данні, завірені в установленому порядку.
3.        Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру, завірена в установленому порядку.
4.        Копія диплома про освіту, завірена в установленому порядку.
5.        Копія документа про закінчення спеціальних фахових установ, завірена в установленому порядку.
6.        Копія посвідчення екскурсовода старого зразка у разі його наявності.
7.        Копія документу про перепідготовку або підвищення кваліфікації, завірена в установленому порядку.
8.        Копія трудової книжки, завірена в установленому порядку.
9.        Копія свідоцтва про державну реєстрацію суб’єкта підприємницької діяльності (якщо екскурсовод/гід-перекладач самостійно надає екскурсійні послуги або інший фахівець туристичного супроводу – послуги туристичного супроводу, як суб’єкт підприємницької діяльності).
 
4. Склад і послідовність дій одержувача та адміністративного органу, опис етапів надання послуги
 
4.1. Послідовність дій одержувача адміністративної послуги:
подання до управління культури і туризму облдержадміністрації заяви на оформлення дозволу за встановленою формою ;
отримання дозволу або листа з обґрунтуванням причин відмови.
4.2. Послідовність дій адміністративного органу:
розгляд заяви, поданої одержувачем адміністративної послуги;
прийняття рішення про видачу дозволу або відмову в його видачі;
видача дозволу або надсилання листа з обґрунтуванням причин відмови.
 
5. Вимоги до строку надання адміністративної послуги, а також до строків здійснення дій, прийняття рішень у процесі надання адміністративної послуги
 
Обласна акредитаційна комісія відповідно до пункту 2.13 Положення протягом 15 робочих днів з моменту подання претендентом документів розглядає їх та приймає відповідне рішення. При необхідності акредитаційна комісія може запросити претендента на співбесіду щодо надання додаткової інформації про фахову підготовку.
 
6. Вичерпний перелік підстав для відмови в наданні адміністративної послуги
 
Обласна акредитаційна комісія може відмовити одержувач ев і адміністративної послуги в разі, коли заявником надані документи не в повному обсязі чи з недостовірною інформацією, або виявлено невідповідність поданих документів вимогам законодавства.
 
7. Опис результату, який повинен отримати одержувач
 
Заявник отримує дозвіл за формою, встановленою Положенням про порядок видачі дозволів на право здійснення туристичного супроводу фахівцям туристичного супроводу ( наказ Державної туристичної адміністрації України від  24.09.2004 р. № 83).
 
8. Інформація про платність надання адміністративної послуги та розмір плати за її надання, якщо плата передбачена
 
Дозвіл на право здійснення туристичного супроводу видається на безоплатній основі.
 
9. Вимоги до посадових осіб, які безпосередньо забезпечують надання адміністративної послуги, включаючи вимоги до їх кваліфікації
 
Вимоги до посадових осіб, які безпосередньо забезпечують надання адміністративної послуги, встановлені законодавством України про державну службу та нормативно-правовими актами обласної державної адміністрації.
 
10. Вимоги до місця надання адміністративної послуги з урахуванням його транспортної і пішохідної доступності
 
10.1. Документи, необхідні для надання адміністративної послуги, подаються за адресою управління культури і туризму облдержадміністрації: м. Кіровоград, Площа Кірова, 1, каб. 36.
10.2. Видача дозволу здійснюється за адресою управління культури і туризму облдержадміністрації: м. Кіровоград, Площа Кірова, 1, каб. 36.
 
11. Режим роботи адміністративного органу, порядок прийому одержувачів, у тому числі можливість одержання бланків запитів про надання адміністративної послуги та їх реєстрації тощо
 
11.1. Одержувачі адміністративної послуги можуть отримати консультаційну допомогу з питань, пов’язаних з наданням адміністративної послуги, за контактним телефоном:  (0522) 24-53-66  .
11.2. Прийом документів, необхідних для надання адміністративної послуги, здійснюється за графіком : з 8.00 до 12.00 та з 1 3 .00 до 17.00.
11.3. Видача дозволу здійснюється за графіком : з 8.00 до 12.00 та з 13.00 до 17.00.
Примітка: У п'ятницю та передсвяткові дні приймання та видача документів здійснюються до 16.00.
 
12. Черговість надання адміністративної послуги (здійснення дій та прийняття рішень) в разі перевищення попиту на адміністративну послугу над можливістю її надання без очікування, у тому числі терміни й умови очікування надання адміністративної послуги
 
Послуга надається в порядку надходження заяв, який визначається за датою їх реєстрації.
 
13. Вимоги до інформаційного забезпечення одержувача під час звернення за одержанням та в ході надання адміністративної послуги
 
Інформація про цей Стандарт та про надання адміністративної послуги надається одержувачеві безкоштовно шляхом:
розміщення в мережі Інтернет на офіційному веб-сайті управління культури і туризму облдержадміністрації: www. kultura . kr . ua ;
надання консультацій за контактним телефоном:  (0522) 24-53-66  .
 
14. Особливості надання адміністративної послуги особам похилого віку та інвалідам тощо
 
Під час надання адміністративної послуги поділ одержувачів на категорії не передбачається.
 
15. Порядок подання, реєстрації та розгляду скарг на недотримання Стандарту
 
Скарга на недотримання Стандарту може адресуватись до управління культури і туризму облдержадміністрації , розглядається в терміни згідно з чинним законодавством. Скарга надсилається поштою на адресу управління культури і туризму облдержадміністрації: 25022 м. Кіровоград, Площа Кірова, 1.
16. Порядок виправлення можливих недоліків наданої адміністративної послуги і відшкодування одержувачеві збитків
 
Відшкодування одержувачеві адміністративної послуги збитків не передбачено.
 
17. Перелік нормативно-правових актів з питань видачі дозволу на право здійснення туристичного супроводу:
 
Закон України Про туризм ;
наказ Державної туристичної адміністрації України від 24.09.2004 року № 83 Про затвердження Положення про порядок видачі дозволів на право здійснення туристичного супроводу фахівцям туристичного супроводу ”;
розпорядження голови облдержадміністрації від 22.12.2004 року № 775-р “Про обласну акредитаційну комісію” .
 

Створено : 25/11/2009 @ 21:32
Оновлено : 25/11/2009 @ 21:42
Категорія : Про надання адміністративних послуг у галузі
Сторінка проглянута 635 раз


Передпроглядання друку  Передпроглядання друку     Версія для друку  Версія для друку