Управління
культури і туризму

Закрити Про управління

Закрити Керівництво управління

Закрити Структура управління

Закрити Колегія управління

Закрити Нормативно-правові акти

Закрити Галузеві програми

Закрити Заходи управління культури і туризму

Закрити Інвестиційні проекти

Закрити Туризм

Закрити Про надання адміністративних послуг у галузі

Закрити Обласні премії для працівників галузі

Закрити Про стан галузі культури

Закрити Система управління якістю

Закрити Звернення громадян

Закрити Обласна літературна премія імені Євгена Маланюка – 2010

Закрити Накази, що потребують оприлюднення


Установи, заклади та
організації області

Закрити Культурно-мистецькі проекти

Закрити Мережа закладів обласного підпорядкування

Закрити Установи, заклади та організації області

Закрити Творчі колективи області


Календар


Лічильник

    всього

    зараз на сайті
Про надання адміністративних послуг у галузі - Видача ліцензії на турагентську діяльність

СТАНДАРТ
надання адміністративної послуги
з видачі ліцензії на турагентську діяльність
 
 
1. Загальні положення
 
1.1. Цей Стандарт визначає опис етапів надання адміністративної послуги з видачі ліцензії на провадження турагентської діяльності в межах Кіровоградської області (далі – адміністративна послуга), склад, послідовність дій одержувача та адміністративного органу, вимоги щодо необхідного рівня її доступності та якості.
1.2. Адміністративний орган (структурний підрозділ), що надає послугу:
Обласна державна адміністрація (управління культури і туризму).
 
2. Перелік категорій одержувачів адміністративної послуги
 
Одержувачем ліцензії на провадження турагентської діяльності в межах Кіровоградської області (далі – ліцензія) є суб’єкт господарської діяльності відповідно до Закону України “Про туризм” (далі – заявник).
 
3. Перелік документів, необхідних для надання адміністративної послуги
 
Для одержання адміністративної послуги до управління культури і туризму облдержадміністрації відповідно до пункту 27 постанови Кабінету Міністрів України від 21 травня 2009 року № 501 „Про затвердження переліку документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності” (далі – Постанова), подаються такі документи:
Заява про видачу ліцензії на бланку встановленої форми. Заповнюється друкарським способом, українською мовою. Підписується керівником суб'єкта господарської діяльності (далі - суб'єкта), завіряється печаткою суб’єкта. В графі “місцезнаходження” необхідно зазначати індекс та номери телефонів. В заяві вказується повне найменування суб`єкта господарювання, згідно свідоцтва про державну реєстрацію.
До заяви додаються такі документи:
1.       нотаріально засвідчена копія свідоцтва про державну реєстрацію суб`єкта підприємницької діяльності;
2.       засвідчені в установленому порядку копії документів, що підтверджують право власності або оренди суб’єктом господарської діяльності службового приміщення (офісу);
3.       нотаріально засвідчена копія довідки з банківської або іншої кредитної установи про підтвердження фінансового забезпечення відповідальності суб’єкта господарської діяльності, у розмірі, визначеному Законом України “Про туризм”;
4.       засвідчена керівником суб'єкта або його заступником копія довідки зі статуправління Про включення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (для юридичних осіб);
5.       інші документи, визначені Кабінетом Міністрів України.
Необхідно надати оригінали всіх документів, що подаються, які після звірки повертаються.
Якщо заява і необхідні при цьому документи подаються в адміністративний орган не керівником суб`єкта господарювання, а його довіреною особою, потрібно надати відповідне доручення, в якому зазначається, що ця довірена особа компетентна представляти інтереси суб`єкта господарювання з усіх питань її діяльності.
4. Склад і послідовність дій одержувача та адміністративного органу, опис етапів надання послуги
 
4.1. Послідовність дій одержувача адміністративної послуги:
подання до управління культури і туризму облдержадміністрації пакета документів, визначених пунктом 27 Постанови;
здійснення оплати за надання адміністративної послуги;
отримання ліцензії або листа з обґрунтуванням причин відмови.
4.2. Послідовність дій адміністративного органу:
розгляд пакета документів, поданого одержувачем адміністративної послуги;
прийняття рішення про видачу ліцензії або відмову в її видачі;
видача ліцензії або надсилання листа з обґрунтуванням причин відмови.
 
5. Вимоги до строку надання адміністративної послуги, а також до строків здійснення дій, прийняття рішень у процесі надання адміністративної послуги
 
5.1. Відповідно до статті 11 Закону України “Про ліцензування певних видів господарської діяльності” (далі – Закон) орган ліцензування приймає рішення про видачу ліцензії або про відмову у її видачі у строк не пізніше ніж десять робочих днів з дати надходження заяви про видачу ліцензії та документів, що додаються до заяви .
5.1.1. Повідомлення про прийняття рішення про видачу ліцензії або про відмову у видачі ліцензії надсилається (видається) заявникові в письмовій формі протягом трьох робочих днів з дати прийняття відповідного рішення. У рішенні про відмову у видачі ліцензії зазначаються підстави такої відмови.
6. Вичерпний перелік підстав для відмови в наданні адміністративної послуги
 
Управління культури і туризму облдержадміністрації може відмовити одержувачеві адміністративної послуги в разі:
недостовірності даних у документах, поданих заявником, для отримання ліцензії;
невідповідності заявника згідно з поданими документами ліцензійним умовам провадження турагентської діяльсності.
7. Опис результату, який повинен отримати одержувач
 
Заявник отримує ліцензію за формою, встановленою Кабінетом Міністрів України – бланк ліцензії єдиного зразка.
 
8. Інформація про платність надання адміністративної послуги та розмір плати за її надання, якщо плата передбачена
За видачу ліцензії справляється плата, розмір та порядок зарахування якої до Державного бюджету України встановлюються Кабінетом Міністрів України.
9. Вимоги до посадових осіб, які безпосередньо забезпечують надання адміністративної послуги, включаючи вимоги до їх кваліфікації
 
Вимоги до посадових осіб, які безпосередньо забезпечують надання адміністративної послуги, встановлені законодавством України про державну службу та нормативно-правовими актами управління культури і туризму облдержадміністрації.
 
10. Вимоги до місця надання адміністративної послуги з урахуванням його транспортної і пішохідної доступності
 
10.1. Документи, необхідні для надання адміністративної послуги, подаються за адресою управління культури і туризму облдержадміністрації: м. Кіровоград, Площа Кірова, 1, каб. 36.
10.2. Видача ліцензії здійснюється за адресою управління культури і туризму облдержадміністрації: м. Кіровоград, Площа Кірова, 1, каб. 36.
 
11. Режим роботи адміністративного органу, порядок прийому одержувачів, у тому числі можливість одержання бланків запитів про надання адміністративної послуги та їх реєстрації тощо
 
11.1. Одержувачі адміністративної послуги можуть отримати консультаційну допомогу з питань, пов’язаних з наданням адміністративної послуги, за контактним телефоном:                       (0522) 24-53-66           .
11.2. Прийом документів, необхідних для надання адміністративної послуги, здійснюється за графіком : з 8.00 до 12.00 та з 1 3 .00 до 17.00.
11.3. Видача ліцензії здійснюється за графіком : з 8.00 до 12.00 та з 1 3 .00 до 17.00.
Примітка: У п'ятницю та передсвяткові дні приймання та видача документів здійснюються до 16.00.
 
12. Черговість надання адміністративної послуги (здійснення дій та прийняття рішень) в разі перевищення попиту на адміністративну послугу над можливістю її надання без очікування, у тому числі терміни й умови очікування надання адміністративної послуги
 
Послуга надається в порядку надходження заявок, який визначається за датами їх реєстрації, або одночасно після закінчення оголошеного строку їх приймання та відповідних документів у терміни, визначені законодавством.
 
13. Вимоги до інформаційного забезпечення одержувача під час звернення за одержанням та в ході надання адміністративної послуги
 
Інформація про цей Стандарт та про надання адміністративної послуги надається одержувачеві безкоштовно шляхом:
розміщення в мережі Інтернет на офіційному веб-сайті управління культури і туризму облдержадміністрації: www. kultura . kr . ua ;
надання консультацій за контактним телефоном:                       (0522) 24-53-66           .
14. Особливості надання адміністративної послуги особам похилого віку та інвалідам тощо
 
Під час надання адміністративної послуги поділ одержувачів на категорії не передбачається.
 
15. Порядок подання, реєстрації та розгляду скарг на недотримання Стандарту
 
Скарга на недотримання Стандарту може адресуватись до управління культури і туризму облдержадміністрації , розглядається в терміни згідно з чинним законодавством. Скарга надсилається поштою на адресу управління культури і туризму облдержадміністрації: 25022 м. Кіровоград, Площа Кірова, 1.
 
16. Порядок виправлення можливих недоліків наданої адміністративної послуги і відшкодування одержувачеві збитків
 
Відшкодування одержувачеві адміністративної послуги збитків не передбачено.
 
17. Перелік нормативно-правових актів з питань видачі ліцензії на турагентську діяльність:
 
Закон України "Про туризм";
Закон України „Про ліцензування певних видів господарської діяльності”
постанова Кабінету Міністрів України від 21 травня 2009 року № 501 „Про затвердження переліку документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності” ;
наказ Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва, Міністерства культури і туризму України 11.09.2007 № 111/55 „Про затвердження Ліцензійних умов провадження туроператорської та турагентської діяльності”

Створено : 25/11/2009 @ 21:38
Оновлено : 25/11/2009 @ 21:43
Категорія : Про надання адміністративних послуг у галузі
Сторінка проглянута 332 раз


Передпроглядання друку  Передпроглядання друку     Версія для друку  Версія для друку