Департамент
культури, туризму та
культурної спадщини

Закрити Адреса департаменту

Закрити Про департамент

Закрити Керівництво департаменту

Закрити Структура управління

Закрити Колегія управління

Закрити Нормативно-правові акти

Закрити Галузеві програми

Закрити Заходи ДКТКСО

Закрити Інвестиційні проекти

Закрити Туризм

Закрити Обласні премії для працівників галузі

Закрити Про стан галузі культури

Закрити Система управління якістю

Закрити Звернення громадян

Закрити Накази, що потребують оприлюднення

Закрити Нормативно-правові акти управління культури і туризму облдержадміністріції

Закрити Інтернет-приймальня

Закрити Доступ до публічної інформації

Закрити Адміністративні послуги

Закрити Державні закупівлі


Установи, заклади та
організації області

Закрити Культурно-мистецькі проекти

Закрити Мережа закладів обласного підпорядкування

Закрити Установи, заклади та організації області

Закрити Творчі колективи області


Календар


Лічильник

    всього

    зараз на сайті
Структура управління - Група по технічному нагляду за капітальним будівництвом та ремонтом бюджетних установ та організацій при управлінні

Група по технічному нагляду за капітальним будівництвом та ремонтом бюджетних установ та організацій при управлінні
 
 
Посада
Прізвище, ім’я, по батькові
Робочий телефон
Начальник групи

ЩЕРБАК

Світлана Василівна
(0522) 22-58-54
Головний фахівець

КОВАЛЕНКО

Наталія Миколаївна
(0522) 22-58-54
Провідний фахівець

МЕЛЬНИЧЕНКО

Вікторія Миколаївна
(0522) 22-58-54
 
ПОЛОЖЕННЯ
про групу по технічному нагляду за капітальним
будівництвом та ремонтом бюджетних установ та
організацій при управлінні культури і туризму
облдержадміністрації
 
 
І. ЗАГАЛЬНІ   ПОЛОЖЕННЯ
 
         Групу по технічному нагляду за капітальним будівництвом та ремонтом бюджетних установ і організацій (далі – група) створено при управлінні культури і туризму облдержадміністрації з метою здійснення контролю та технічного нагляду за капітальним будівництвом і ремонтом закладів культури, для контролю за збереженням та експлуатацією основних фондів закладів, раціональним витрачанням енергоресурсів, а також організації роботи служби охорони праці та пожежної безпеки.
Група підзвітна і підконтрольна начальнику управління культури і туризму облдержадміністрації.
         Група у своїй роботі керується Конституцією України, указами Президента України, законами України, постановами Кабінету Міністрів України, постановами колегій і наказами Міністерства культури і туризму України, Міністерства регіонального розвитку і будівництва України, Міністерства економіки України, Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій, Державного комітету України з промислової безпеки, розпорядженнями голови облдержадміністраії, а також цим Положенням.      
Група комплектується спеціалістами, які мають вищу освіту та стаж роботи за профілем виробництва не менше 3 років. Спеціалісти з середньою спеціальною освітою приймаються у виняткових випадках. Обмеження не стосується виробничого стажу осіб, які мають спеціальну освіту.
         Перевірка знань з питань охорони праці працівника, який займає посаду спеціаліста з охорони праці, проводиться в установленому порядку до початку виконання ним своїх функціональних обов’язків та періодично один раз на три роки.
 
ІІ. ЗАВДАННЯ ГРУПИ
 
У межах своїх повноважень група:
- організовує виконання актів чинного законодавства України з питань діяльності групи і здійснює систематичний контроль за їх реалізацією.
-          організовує котроль за забезпеченням збереження та надійної експлуатації будівель і споруд, зміцнення матеріально-технічної бази закладів культури області;
-          організовує контроль діяльності закладів культури з питань будівництва, реконструкції, капітальних та поточних ремонтів і матеріально-технічного постачання.
-          організовує контроль за забезпеченням раціонального витрачання енергоресурсів закладами культури, впровадження енергозберігаючих технологій;
-          організовує проведення заходів з благоустрою закладів культури, озеленення та утримання в належному стані прибудинкових територій;
-          організація діяльності закладів культури у сфері поводження з відходами та запобігання забрудненню навколишнього природного середовища;
-          організація діяльності закладів культури з питань збереження та безпечної експлуатації основних фондів;
-          організація контролю за забезпеченням готовності закладів культури до роботи в осінньо-зимовий період, стабільного та якісного теплопостачання.
-          здійснює контроль за впровадженням ефективної системи управління охороною праці в закладах культури області та сприяння удосконаленню діяльності у цьому напрямку, забезпечення фахової підтримки;
-          організація проведення профілактичних заходів, спрямованих на усунення шкідливих і небезпечних виробничих факторів, запобігання нещасним випадкам на виробництві, професійним захворюванням та іншим випадкам загрози життю або здоров"ю працівників;
-          організація контролю за дотриманням працівниками вимог законів та інших нормативно-правових актів з охорони праці, розділу "Охорона праці" колективного договору;
-          координація роботи та здійснення методичного керівництва з питань забезпечення цивільного захисту працівників закладів культури області;
-          координація роботи та здійснення методичного керівництва з питань створення, формування та ведення страхового фонду документації закладами культури, які формують страховий фонд документації;
-          організація проведення профілактичних заходів з питань охорони праці працівників управління культури і туризму облдержадміністрації.
 
ІІІ. ФУНКЦІЇ ГРУПИ
 
-          організовує виконання постанов, наказів, розпоряджень Міністерства культури і туризму України та обласної державної адміністрації з питань обстеження, паспортизації, безпечної та надійної експлуатації будівель і споруд, проведення реконструкції та ремонтів закладів культури, з питань збереження основних фондів, раціонального витрачання енергоресурсів, охорони праці, запобігання травматизму, пожежної безпеки, безпеки дорожнього руху в закладах культури обласного та районного підпорядкування;
-          організовує своєчасний та якісний розгляд звернень органів виконавчої влади, громадських організацій, підприємств, установ, організацій з напрямку діяльності групи, а також підготовку за ними проектів відповідних рішень;
-          вивчає, аналізує і прогнозує роботу закладів культури з питань збереження та надійної експлуатації будівель і споруд, здійснює підготовку ефективних рішень по питаннях будівництва, ремонту та реставрації;
-          контролює своєчасне проведення обстежень будівель і споруд, виготовлення проектно-кошторисної документації, включення в проект бюджету сум, необхідних для проведення ремонтно-реставраційних робіт;
-          здійснює контроль за ходом ремонтно-будівельних та реставраційних робіт в закладах культури обласного підпорядкування;
-          координує підготовку пакету документів на ліквідацію аварійних ситуацій, які трапляються у закладах культури обласного підпорядкування;
-          перевіряє розрахунки договірних цін при виконанні ремонтно-будівельних та реставраційних робіт, відпрацьовує питання оплати ремонтних робіт в управлінні Державного казначейства;
-          організовує проведення заходів з благоустрою закладів культури та утримання в належному стані прибудинкових територій, здійснює контроль за їх виконанням;
-          організовує проведення заходів, направлених на озеленення та збереження зелених насаджень на території закладів культури;
-          організовує проведення заходів, направлених на запобігання або зменшення обсягів утворення відходів, їх збирання, зберігання та видалення;
-          розробляє заходи щодо раціонального споживання природних і енергетичних ресурсів закладами культури, здійснює контроль за їх виконанням;
-          доводить завдання з економії паливно-енергетичних ресурсів закладам культури обласного підпорядкування та постійно контролює їх виконання;
-          доводить ліміти споживання енергоносіїв та комунальних послуг у фізичних обсягах обласним закладам культури згідно затверджених кошторисів доходів і видатків;
-          веде облік стану збереження, експлуатації та поповнення основних фондів закладів культури;
-          готує матеріали на списання та відчуження основних фондів в закладах культури обласного підпорядкування;
-          здійснює контроль за організацією профілактичної роботи з охорони праці, пожежної безпеки та безпеки дорожнього руху в закладах культури;
-          надає методичну допомогу закладам культури щодо впровадження системи управління охороною праці, створенню безпечних умов праці, попередженню пожеж і аварій;
-          здійснює контроль за технічним станом автотранспорту та проходженням технічного огляду в ДАІ;
-          веде облік та аналіз нещасних випадків, професійних захворювань і аварій в закладах культури;
-          координує роботу та здійснює методичне керівництво з питань забезпечення цивільного захисту працівників закладів культури області, розробляє плани заходів та контролює їх виконання;
-          координує роботу та здійснює методичне керівництво з питань створення, формування та ведення страхового фонду документації закладами культури, які формують страховий фонд документації;
-          проводе з працівниками управління культури і туризму інструктажі з охорони праці;
-          розробляє Комплексні заходи для досягнення встановлених нормативів та підвищення існуючого рівня охорони праці, положення, інструкції з охорони праці, розділ "Охорона праці" колективного договору, акти з охорони праці, що діють в управлінні культури і туризму;
-          проводить засідання групи по питаннях проведення ремонтно-будівельних робіт, з питаннь енергозбереження, збереження та експлуатації основних фондів;
-          організовує роботу комісії управління культури і туризму з попередження травматизму, пожеж та аварійності, здійснює контроль за виконанням рішень комісії;
-          контролює виконання приписів органів Державного енергонагляду, Державної екологічної інспекції в закладах культури , органів Державного пожежного нагляду, інспекції з охорони праці, санітарно-епідеміологічних служб, видає приписи про порушення норм і правил охорони праці та пожежної безпеки;
-          організовує розробку перспективних та поточних планів, заходів і програм з питань будівництва, реконструкції та ремонту закладів культури, здійснює контроль за їх виконанням;
-          розробляє заходи щодо підготовки закладів культури до роботи в осінньо-зимовий період та контролює їх виконання;
-          розробляє програми і заходи поліпшення стану охорони праці, запобігання виробничому травматизму та професійним захворюванням, посиленню протипожежного захисту закладів культури та контролює їх виконання;
-          готує інформації, довідки з питань будівництва та ремонту закладів культури, охорони праці, пожежної безпеки, безпеки дорожнього руху, використання енергоресурсів та стану опалення;
-           готує питання на розгляд колегії управління культури і туризму з питань будівництва та ремонту закладів культури, підготовки до роботи в осінньо-зимовий період, забезпечення пожежної безпеки та безпечних умов праці.
-          складає місячні, квартальні та річні звіти готує інформації, довідки з питань використання енергоресурсів, матеріально-технічного стану та стану опалення закладів культури;
-          складає звіти з охорони праці, пожежної безпеки, безпеки дорожнього руху, вивчає та аналізує стан охорони праці в закладах культури обласного та районного підпорядкування.
               
ІV.   ПРАВА ГРУПИ
 
Спеціалісти Групи мають право:
-          за дорученням начальника управління представляти інтереси управління культури і туризму в інших органах виконавчої влади, підприємствах, установах та організаціях різних форм власності, закладах культури обласного та районного підпорядкування з питань напрямку діяльності підрозділу;      
-          безперешкодно, в будь-який час, проводити перевірку закладів культури обласного та районного підпорядкування щодо дотримання законодавства у сфері безпечної та надійної експлуатації будівель і споруд, у сфері благоустрою територій, енергозбереження та охорони навколишнього середовища, законодавства про охорону праці, пожежну безпеку та безпеку дорожнього руху, отримує необхідні пояснення, матеріали та інформацію;
-          залучати, за погодженням з відповідними керівниками органів виконавчої влади, підприємств (організацій), їх фахівців для проведення перевірок підконтрольних підприємств (організацій) та об’єктів;
-          отримувати безкоштовно від центральних органів виконавчої влади, місцевих державних адміністрацій, підприємств, установ і організацій документи, матеріали, інформацію для виконання завдань покладених на групу;
-          одержувати у встановленому порядку від посадових осіб апарату управління, закладів культури обласного районного, міського        підпорядкування документи, необхідні для виконання покладених на групу функцій;
-          призупиняти роботу закладів культури, де виявлені і юридично оформлені факти порушень норм та стандартів з охорони праці;
-          брати участь в перевірці знань з питань охорони праці у посадових осіб закладів культури;
-          брати участь у нарадах та інших заходах з питань матеріально-технічного забезпечення, ремонту, охорони праці та пожежної безпеки закладів;
-          вносити пропозиції начальнику управління з питань поліпшення матеріально-технічної бази, економного використання енергоносіїв, охорони праці та пожежної безпеки закладів;направляти запити до підприємств, установ, організацій та отримувати інформаційні матеріали необхідні для виконання доручених завдань;
-          перевіряти виконання поставлених завдань підвідомчими закладами, відділами культури і туризму райдержадміністрацій, міськвиконкомів за дорученням керівника;
-          брати участь у проведенні колегій, інструктивних нарад, комісій з питань, що належать до компетенції групи;
-          вносити пропозиції щодо вдосконалення роботи групи.
 
V.   ВЗАЄМОДІЯ З ІНШИМИ ПІДРОЗДІЛАМИ
 
          Група при виконанні покладених на неї завдань взаємодіє з іншими   відділами управління, структурними підрозділами облдержадміністрації, закладами культури обласного, міського, районного підпорядкування та підприємствами, організаціями, установами різних форм власності.
VI. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
 
Працівники групи по технічному нагляду при управлінні, що діють у сфері культури, несуть персональну відповідальність за:
         - невідповідність прийнятих ними рішень вимогам діючого законодавства.
         - невиконання своїх функціональних обов’язків, передбачених Положенням про групу та посадовими інструкціями.
         - недостовірність і несвоєчасність підготовки статистичних звітів, інформацій, тощо.
 
 
 
 
 

Створено : 19/06/2008 @ 22:26
Оновлено : 08/06/2011 @ 23:03
Категорія : Структура управління
Сторінка проглянута 2792 раз


Передпроглядання друку  Передпроглядання друку     Версія для друку  Версія для друку