Департамент
культури, туризму та
культурної спадщини

Закрити Адреса департаменту

Закрити Про департамент

Закрити Керівництво департаменту

Закрити Структура управління

Закрити Колегія управління

Закрити Нормативно-правові акти

Закрити Галузеві програми

Закрити Заходи ДКТКСО

Закрити Інвестиційні проекти

Закрити Туризм

Закрити Обласні премії для працівників галузі

Закрити Про стан галузі культури

Закрити Система управління якістю

Закрити Звернення громадян

Закрити Накази, що потребують оприлюднення

Закрити Нормативно-правові акти управління культури і туризму облдержадміністріції

Закрити Інтернет-приймальня

Закрити Доступ до публічної інформації

Закрити Адміністративні послуги

Закрити Державні закупівлі


Установи, заклади та
організації області

Закрити Культурно-мистецькі проекти

Закрити Мережа закладів обласного підпорядкування

Закрити Установи, заклади та організації області

Закрити Творчі колективи області


Календар


Лічильник

    всього

    зараз на сайті
Доступ до публічної інформації - Адміністративні послуги, що надаються управлінням

 
Адміністративні послуги, що надаються управлінням
 
 
1. « Отримання дозволів на організаціюта проведення гастрольного заходу »
 
Крок 1
 
          Подати заявку на проведення гастрольного заходу до відповідного органу виконавчої влади із зазначенням адреси (місцезнаходження) організатора гастрольного заходу, назви, часу і місця його проведення (додається);
 
Крок 2
 
        Додати копію статутних документів (для юридичних осіб) та свідоцтва про державну реєстрацію, засвідчені в установленому порядку;
 
Крок 3
 
         Додати програму гастрольного заходу з визначенням його статусу (міжнародний, всеукраїнський, обласний тощо), формату (фестиваль, концерт, вистава тощо), мови, мов, якою (якими) буде супроводжуватися захід, перелік виконавців і творів;
 
Крок 4
 
         Отримати свідоцтво про проведення гастрольного заходу за формою Міністерства культури і туризму України .
 
Документи:
 
        Постанова Кабінету Міністрів України від 15 січня 204 року № 35 “Про затвердження Порядку організації та проведення гастрольних заходів” .
 
 
       Свідоцтво видається на безоплатній основі.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
зразок 1
 
ЗАЯВКА
на проведення гастрольного заходу
 
1. Організатор гастрольного заходу ___________________________________
__________________________________________________________________
2. Адреса (місцезнаходження), телефон організатора гастрольного заходу
__________________________________________________________________
3. Назва гастрольного заходу ________________________________________
__________________________________________________________________
4. Місце проведення гастрольного заходу ______________________________
5. Час проведення гастрольного заходу ________________________________
6. Очікувана кількість глядачів _______________________________________
 
     До заявки додаються:
    
     засвідчені в установленому порядку копії статутних документів та  свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію) для юридичних осіб
     програма гастрольного заходу з визначенням:
його статусу (міжнародний, всеукраїнський, обласний тощо)
формату (фестиваль, концерт, вистава тощо)
мови (мов), якою (якими) буде супроводжуватися захід
перелік виконавців і творів
______________________________________________________________________  
     Засвідчую, що інформація в заявці та доданих до неї документах є точною і правильною
 
     Заявник
 
П.І.Б., підпис особи, яка подала заявку
 
Дата
 
Печатка
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. «Отримання свідоцтва про внесення суб’єкта кінематографії до Державного реєстру виробників, розповсюджувачів і демонстраторів»
 
                                                        Крок 1
 
 Подати до управління культури і туризму облдержадміністрації заявку на отримання свідоцтва про внесення суб’єкта кінематографії до Державного реєстру виробників, розповсюджувачів і демонстраторів (додається);
 
Крок 2
 
           Надати нотаріально засвідчену копію свідоцтва про державну реєстрацію юридичної чи фізичної особи – суб’єкта підприємницької діяльності;
Крок 3
 
           Надати нотаріально засвідчену копію статуту – для юридичної особи;
 
Крок 4
 
          Розгляд документів, поданих одержувачем адміністративної послуги та прийняття рішення про видачу свідоцтва або відмову видачі;
 
Крок 5
 
       Внесення суб’єкта кінематографії до Державного реєстру виробників, розповсюджувачів і демонстраторів фільмів;
 
Крок 6
 
        Видача свідоцтва або надсилання листа з обґрунтуванням причин відмови (додається).
 
Документи:
 
         Постанова Кабінету Міністрів України від 14 січня 2004 року № 27 „Про затвердження Положення про Державний реєстр виробників, розповсюджувачів і демонстраторів фільмів”.
 
       Свідоцтво видається на безоплатній основі.
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Зразок 1                                               


                   _______________________________________________                    (найменування органу, до якого подається заява)


                   _______________________________________________                      (повне та скорочене найменування суб'єкта


                   _______________________________________________                                   кінематографії)

                              ЗАЯВА                       (для юридичної особи)
 Прошу внести _______________________________ до Державного реєстру                   (найменування суб'єкта)виробників, розповсюджувачів і демонстраторів фільмів як суб'єкта кінематографії,    що    провадить   професійну   кінематографічну
діяльність за напрямом ___________________________________________
                            (зазначити: виробництво фільмів,


_________________________________________________________________,           розповсюдження фільмів, демонстрування фільмів)і видати про це свідоцтво 


Організаційно-правова форма господарювання _______________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 


Місцезнаходження _________________________________________________ 


Номери засобів зв'язку____________________________________________ 


Ідентифікаційний код   згідно   з   Єдиним   державним    реєстром підприємств та організацій України ______________Прізвище, ім'я та по батькові керівника __________________________
__________________________________________________________________  "____" ________________ 20__ р.        __________________________                                            (підпис керівника або


                                        __________________________                                            уповноваженої особи)М.П.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
зразок 2

                   _______________________________________________                    (найменування органу, до якого подається заява)
                   _______________________________________________                           (прізвище, ім'я та по батькові)                              ЗАЯВА                        (для фізичної особи)
 
     Прошу внести   мене   до   Державного   реєстру   виробників, розповсюджувачів   і   демонстраторів    фільмів    як    суб'єкта
кінематографії,    що    провадить   професійну   кінематографічну
діяльність за напрямом ___________________________________________
__________________________________________________________________      (зазначити: виробництво фільмів, розповсюдження фільмів,
_________________________________________________________________,                      демонстрування фільмів)

і видати про це свідоцтво 
Організаційно-правова форма господарювання _______________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
Паспорт __________________________________________________________                  (серія, номер, ким і коли виданий)

Місце проживання _________________________________________________ 
Номери засобів зв'язку ___________________________________________ 
Ідентифікаційний код згідно з Державним реєстром фізичних осіб ___  

"____" ________________ 20__ р.        __________________________
                                          (підпис фізичної особи)
М.П.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


       

Зразок 3
                                              
 
                      Державний Герб України 
                  Державна служба кінематографії           (або найменування місцевого органу управління
                         кінематографією)

                            СВІДОЦТВО              про внесення Суб'єкта кінематографії до
         Державного реєстру виробників, розповсюджувачів
                     і демонстраторів фільмів
 

Серія ______________                                N ____________ 
__________________________________________________________________     (повне та скорочене найменування суб'єкта кінематографії)
__________________________________________________________________      (прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - суб'єкта
__________________________________________________________________                          кінематографії)

Організаційно-правова форма господарювання _______________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
Напрям та відомості про професійну кінематографічну діяльність ___
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
Місцезнаходження (місце проживання) ______________________________ 
Засновник (співзасновники) _______________________________________
__________________________________________________________________  

"____" ________________ 20__ р.        __________________________                                             (підпис керівника)
М.П. 
 

Створено : 20/07/2011 @ 14:07
Оновлено : 20/07/2011 @ 14:09
Категорія : Доступ до публічної інформації
Сторінка проглянута 772 раз


Передпроглядання друку  Передпроглядання друку     Версія для друку  Версія для друку